Kontakt

harper hygienics s.a.

Aleje Jerozolimskie 96
Equator II, XIII p.
00-807 Warszawa
Polska

adres korespondencyjny:

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki
Polska
tel.: +48 25 759 84 00
fax: +48 25 759 36 89
e-mail: kindii@harperhygienics.com

JEŚLI MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW KINDII, UWAGI LUB WĄTPLIWOŚCI, CHĘTNIE NA NIE ODPOWIEMY

Zapoznałam/ Zapoznałem się z polityką prywatności*
*pole wymagane

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Harper Hygienics. S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa,, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000289345, NIP: 521-012-05-98, adres e-mail: kontakt@harperhygienics.com. Pani/Pana dane przetwarzamy w następujących celach: skontaktowania się z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), archiwalnym i dowodowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wykonywania obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 6 ust. lit. c RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli w Pani/Pana ocenie przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy. Więcej informacji znajdzie Pani/Pan w polityce prywatności.